مشاوره فنی

مشاوره فنی

معيارهاي ارزيابي تراکتور مناسب عبارتند از: توان مال بندي، توان هيدروليک، توان محور توان دهي، نوع محور توان دهي، مصرف سوخت ويژه ، کارخانه سازنده و … با خدمات مشاوره فنی و تخصصی امیران تراکتور میتوانید از انجام انتخابی مناسب و عاقلانه مطمئن باشید.