اطلاعات تماس شعبه ۲

 آدرس شعبه دو

نمایندگی رسمی تراکتورسازی ایران در اصفهان
کد ۳۵۵
Re-seller of Iran Tractor Manufacturing co Akbar Peykan Pour
——————————————————————————————
آدرس شعبه ۲: اصفهان، جاده آبشار، زیار مرکزی براآن جنوبی، نمایندگی تراکتور سازی ایران، کد ۳۵۵
تلفکس: ۰۳۱۳۸۶۷۳۴۳۳
تلفن: ۰۳۱۳۸۶۷۳۵۰۲
موبایل:۰۹۱۳۳۱۸۴۶۹۰

——————————————————————————————

اطلاعات تماس شعبه ۱

آدرس شعبه یک

نمایندگی رسمی تراکتورسازی ایران در اصفهان
کد ۳۵۵
Re-seller of Iran Tractor Manufacturing co Akbar Peykan Pour
——————————————————————————————
آدرس شعبه ۱: اصفهان – خیابان جي شرقي – تقاطع پايانه باربري شرق اصفهان
تلفن: ۳۸۷۸۳۴۱۵ – ۰۳۱
تلفن : ۳۸۷۸۳۴۱۶ – ۰۳۱
موبایل:۰۹۱۳۳۱۸۴۶۹۰