ارایه خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی

ارایه خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی

ماموريت ما ارايه خدمات پس از فروش و عرضه قطعات يدكي محصولات شركت تراکتور سازی تبریز با بالاترين كيفيت و در كمترين زمان براي مشتريان است.

شرکت مهندسي و تأمين قطعات تراکتورسازی تبريز بزرگترين زنجيره تأمين قطعات و مجموعه انواع تراکتور و ماشين آلات کشاورزی در کشور را دارا بوده و می کوشد تا شبکه تأمين خود را جهت تأمين مطلوب قطعات و مواد و  مجموعه های مورد نياز  شركت تراکتورسازی ايران با بهبود مستمر کيفيت محصولات تأمين شده از داخل و خارج کشور بعنوان مطرح ترين زنجيره تأمين قطعات تراکتور در سطح كشور همگام با تراكتورسازي سازماندهي نمايد. اين شرکت با بهره گيري و كسب دانش روز مديريت زنجيره تأمين و سيستمهاي وابسته و بكارگيري و جذب کارشناسان و نيروي انساني متخصص و مجرب و انتقال مطلوب دانش و تكنولوژي مورد نياز  به تأمين كنندگان  خود سعی دارد با ايفاي نقش فعال در کاهش قيمت تمام شده محصول نهايي و در عين حال با ارتقاء مستمر و بهبود زنجيره تأمين تراكتورسازي  ايران و ايجاد يكپارچگي در آن براي اهداف شركت تراكتورسازي مؤثر واقع گردد و انجام اين هدف مهم با پايش مستمر شاخصهاي اصلي  تعيين شده براي اين شركت و بهبود مستمر آنها با انسجام كليه  عوامل و منابع سازماني و مديريت مطلوب امكان پذير خواهد شد .

مديريت عالي شركت تراكتورسازي ايران در سال ۱۳۸۴ با بررسي و تحليل موقعيت شركت تراكتورسازي بمنظور دستيابي به اهداف كليدي توسعه شبكه تامين و قابليت هاي آن جهت افزايش ظرفيت توليد و ارتقاء كيفيت قطعات و مجموعه هاي تاميني و تامين به موقع آنها و كاهش هزينه هاي مربوطه وظيفه تامين و تدارك و فرآيندهاي مربوطه را بر عهده گرفت.در راستاي اهداف فوق پس از شكل گيري شركت كه قبلاً تحت عنوان مركز تامين قطعات بود تحت شماره ثبت ۱۹۳۱۰ مورخه ۲۸/۰۱/۸۵ نزد اداره ثبت شركتهاي تبريز بصورت رسمي و شخصيت مستقل حقوقي تاسيس گرديد.شركت مهندسي و تامين قطعات تراكتورسازي تبريز بزرگترين زنجيره تامين قطعات و مجموعه انواع تراكتور و ماشن آلات كشاورزي در كشور را دارا بوده و مي كوشد تا شبكه تامين خود را جهت تامين مطلوب قطعات و مواد و مجموعه هاي مورد نياز شركت تراكتورسازي ايران با بهبود مستمر كيفيت محصولات تامين شده از داخل و خارج كشور بعنوان مطرح ترين زنجيره تامين قطعات تراكتور در سطح كشور همگام با تراكتورسازي گسترش دهد.اين شركت با بهره گيري و كسب دانش روز مديريت زنجيره تامين و سيستمهاي وابسته و بكارگيري و جذب كارشناسان و نيروي انساني متخصص و مجرب و انتقال مطلوب دانش و تكنولوژي سعي دارد در ارتقاء مستمر و بهبود زنجيره تامين تراكتورسازي موثر واقع گردد و انجام اين هدف مهم با پايش مستمر شاخصهاي اصلي و بهبود مستمر با انسجام كليه عوامل و منابع سازماني و مديريت مطلوب امكان پذير خواهد شد.