حضور در نمایشگاه های بین المللی

حضور در نمایشگاه های بین المللی

حضور در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی (ماشین آلات، ادوات و تجهیزات آبیاری)

اکبر پیکانپور نمایندگی شرکت تراکتورسازی ایران در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی (ماشین آلات، ادوات و تجهیزات آبیاری شرکت نمود)  ( (Iran Tractor manufacturing co Peykanpour)